سمینار روانشناسی با محوریت اضطراب و استرس

سمـــیــنـار روانشنــاسـے

با محوریـت:(کنتــرل و درمـان اضطـراب و اسـترس)
سرفصـل ها
تعدیل استرس ناشی از کار و زندگی
کاهش و درمان استرس روز مره
کاهش و درمان افسردگی
راه حل هاے نوین براے درمان استرس
بهبود خلق و خو
 تحول زندگی از افسردگی به شادکامے

مدرس:جناب دکتر ساسان باوے
عضو هیئت علمی دانشگاه
نائب ریس کمیته ی راهبردی استان(سابق)
رتبه ے یک دوره ی دکترا
مدرس اصلی دوره های مدیریت استرس،استرس شغلی متوازن سازی کار و خانواده


مسئول برگزاری سمینار آیدا مطور
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر
09031013343
صدور گواهی بصورت اختیاری زمان ۲۷ تیر ماه
ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰


6037997495146087
بانک ملی
بنام آیدا مطور

---

حریم خصوصی زوجین


من و شما به راحت و رحمت نمیرسیم.
مگر اینکه در مثلث رحمت که (واقعیت است و اخلاق و مسئولیت) زندگی کنیم.
پس ملاک های ما مشخص هستن و وارد هر رابطه ے که بشویم باید این چهارچوب را رعایت کنیم.

---